Gottamentor.Com
Gottamentor.Com

Справяне с болестите и придържане към вярата - Ето 35 Писания за изцеление(iStock)

Повечето хора по всяко време познават поне шепа хора, които се борят с някаква болест. Един от тези хора може дори да бъде себе си. И сега, когато има мощна глобална пандемия, ние сме изправени пред по-голям страх от самата възможност за заболяване, както и от реалистичното въздействие, което това би могло да окаже върху хората със съществуващи медицински състояния. Без значение какви са конкретните обстоятелства, обичайното правно основание, молитва а надеждата е за изцеление - за себе си и за другите. И един ресурс, който може да донесе мир и комфорт през тези трудни времена, е Библията , особено за него лечебни писания.

Независимо дали заболяването е физическо, психическо, духовно или емоционално, молитвата за изцеление, както и сила за справяне, е продуктивна, обща реакция. Изцелителните библейски стихове осигуряват утеха и насоки на читателите от хиляди години, тъй като те сочат към Този, който има силата да облекчи тежестта. С нарастващите тревоги от изправянето пред неизвестното в коронавирусната криза, трудностите се получават при справяне със симптомите на основните здравословни проблеми, съмнения и разочарования, които се увеличават от нарастващия брой случаи и смъртни случаи всеки ден (много вероятно включително и нашите близки) и болезнени страдания с които се работи редовно, Библейски стихове за изцеление и Библейски стихове за вярата може да донесе поддържане на мир в тези предизвикателни обстоятелства.


С каквото и да се изправяте в момента, надяваме се, че тези лечебни писания ще ви помогнат да получите облекчение и подновяване и да облекчите част от напрежението, което идва от справянето с изключително трудни ситуации, особено по време на данъчното облагане сезони на живота когато изглежда, че има повече въпроси, отколкото отговори. Независимо дали търсите най-доброто Библейски стихове за изцеление , молитви за изцеление или писания за изцеление, ето 35 библейски стиха за запомняне.

35 библейски стиха за изцеление:

1. Не бой се, защото аз съм с теб; не се плашете, защото аз съм вашият Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, ще те подкрепя с моята праведна десница. - Исая 41:10


2. ГОСПОДИ, Боже мой, призовах те на помощ и ти ме изцели. - Псалм 30: 2Свързани: Библейски стихове за вярата

3. Елате при мен всички, които сте уморени и обременени, и аз ще ви дам почивка. - Матей 11:28

4. Някой от вас болен ли е? Нека се обадят на старейшините на църквата да се помолят над тях и да ги помажат с масло в името на Господ. И молитвата, отправена с вяра, ще оправи болния; Господ ще ги възкреси. Ако са съгрешили, ще им бъде простено. - Яков 5: 14-15


5. „Но Аз ще те възстановя до здраве и ще излекувам раните ти“, заявява ГОСПОД ... - Еремия 30:17

6. Сине мой, обърни внимание на думите ми; приклони ухото си към моите поговорки. Не им позволявайте да се отдалечат от очите ви; пази ги сред сърцето си; защото те са живот за тези, които ги намират, и здраве за цялата им плът. - Притчи 4: 20-22

7. Ведрото сърце е добро лекарство, но смачканият дух изсушава костите. - Притчи 17:22

8. И моят Бог ще отговори на всички ваши нужди според богатството на славата Си в Христос Исус. - Филипяни 4:19


Свързани: 40 Писания за мира

9. ... Възстановихте ме до здраве и ме оставихте да живея. Със сигурност за моя полза претърпях такава мъка. В любовта си ме запази от ямата на разрушението; ти си сложил всичките ми грехове зад гърба ти. - Исая 38: 16-17

10. Има време за всичко и сезон за всяка дейност под небесата: време за раждане и време за умиране, време за засаждане и време за изкореняване, време за убиване и време за излекуване, време за събаряне и време за изграждане, време за плач и време за смях, време за тъга и време за танци, време за разпръскване на камъни и време за събирането им, време за прегръдка и време да се въздържат от прегръдки, време за търсене и време за отказване, време за пазене и време за изхвърляне, време за разкъсване и време за поправяне, време за мълчание и време за говорене, време да обичаш и време да мразиш, време за война и време за мир. - Еклисиаст 3: 1-8

11. Той дава сила на слабите, а на онези, които нямат сила, увеличава силата ... Тези, които чакат Господа, ще обновят силите си; те ще се издигнат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморяват, ще ходят и няма да припадат. - Исая 40: 29,31


12. Той самият понесе нашите грехове в тялото си на дървото, за да можем да умрем за грях и да живеем за правда. С неговите рани вие сте излекувани. - 1 Петър 2:24

13. Това е моето утешение в моята скръб, че твоето обещание ми дава живот. - Псалм 119: 50

14. Той лекува разбитите сърца и завързва раните им. - Псалм 147: 3

петнадесет.Възлюбени, моля се всички да вървят добре с вас и да бъдете в добро здраве, както върви добре с душата ви.- 3 Йоан 1: 2


Свързани: 300 Библейски любопитни факти Въпроси и отговори

16. И Бог ще изтрие всяка сълза от очите им; няма да има повече смърт, нито скръб, нито плач. Няма да има повече болка, защото предишните неща са отминали. - Откровение 21: 4

17. Господи, бъди милостив към нас; ние копнеем за теб. Бъдете нашата сила всяка сутрин, нашето спасение по време на бедствие. - Исая 33: 2

Свързани: 100 Вдъхновяващи цитати

18. Затова изповядвайте греховете си един на друг и се молете един за друг, за да можете да бъдете изцелени. Молитвата на праведен човек е мощна и ефективна. - Яков 5:16

19. Мир оставям на теб; моя мир ти давам. Не ти давам, както дава светът. Не позволявайте на сърцата ви да се безпокоят и не се страхувайте. - Йоан 14:27

20. Плътта и сърцето ми може да се провалят, но Бог е силата на сърцето ми и моята част завинаги. - Псалм 73:26

21. Но за вас, които се страхувате от името Ми, слънцето на правдата ще изгрее с изцеление в крилете си. Ще излезеш, скачайки като телета от щанда. - Малахия 4: 2

22. Исус премина през всички градове и села, поучаваше в синагогите им, провъзгласявайки добрата новина за царството и изцелявайки всяка болест и болест. - Матей 9:35

23. АВсички хора се опитаха да го докоснат, защото от него идваше сила и ги изцеляваше всички.- Лука 6:19

Свързани: 25 коледни молитви и благословии

24. ГОСПОД е моят пастир, нищо не ми липсва. Кара ме да легна на зелени пасища, води ме до тихи води, освежава душата ми. Той ме води по правилните пътища заради името си. Въпреки че вървя през най-тъмната долина, няма да се страхувам от зло, защото ти си с мен; вашият прът и вашият жезъл, те ме утешават. - Псалм 23: 1-4

25. Доверете се наГосподис цялото си сърце и не се опирайте на собственото си разбиране. Във всичките ти начини му се подчини и той ще направи пътищата ти прави. Не бъдете мъдри в собствените си очи; страхувайте се отГосподии избягвайте злото. Това ще донесе здраве на тялото ви и храна на костите ви. - Притчи 3: 5-8

26. Не се тревожете за нищо, а във всичко от молитва и молба с благодарност нека молбите ви бъдат оповестени на Бог. И Божият мир, който надминава всяко разбиране, ще пази сърцата и умовете ви в Христос Исус. - Филипяни 4: 6-7

27. Не само това, но ние се радваме на нашите страдания, знаейки, че страданието поражда издръжливост, а издръжливостта поражда характер, а характерът поражда надежда ... - Римляни 5: 3-4

28. Изцели ме, Господи, и ще изцеля; спаси ме и аз ще се спася, защото ти си моята похвала. - Йеремия 17:14

29. Помилуй ме, ГОСПОДИ, защото съм отпаднал; излекувай ме, Господи, защото костите ми са в агония. - Псалм 6: 2

30. Покланяйте се на ГОСПОДА, вашия Бог, и благословията Му ще бъде върху вашата храна и вода. Ще отнема болест сред вас ... - Изход 23:25

31. Праведните викат и Господ ги чува; той ги избавя от всичките им беди. Господ е близо до съкрушените сърца и спасява съкрушените по дух. - Псалм 34: 17-18

32. Но той ми каза: ‘Моята благодат е достатъчна за теб, защото моята сила е съвършена в слабост.’ Затова ще се похваля още по-радостно от своите слабости, за да може Христовата сила да почива върху мен. - 2 Коринтяни 12: 9

33. Когато Исус слезе от планинския склон, много тълпи го последваха. Човек с проказа дойде и коленичи пред него и каза: ‘Господи, ако искаш, можеш да ме направиш чист.’ Исус протегна ръката си и докосна човека. „Готов съм“, каза той. ‘Бъди чист!’ Веднага той се изчисти от проказата си. - Матей 8: 1-3

34. Благодатните думи са пчелна пита, сладка за душата и лечебна за костите. - Притчи 16:24

35. Хвалете ГОСПОДА, душо моя, и не забравяйте всичките му ползи - който прощава всичките ви грехове и изцелява всичките ви болести, Който изкупва живота ви от ямата и ви увенчава с любов и състрадание. - Псалм 103: 2-4

Искате още страхотно кавички ? Разгледайте…
петдесет Мисля за вас цитати
150 Добро утро цитати
100 Цитати за сватба и брак
петдесет Петък цитати
100 Цитати за промяна
101 Котировки за безпокойство